03/04/2015 16:59

Phòng Đầu tư và Quản lý dự án

A- CHỨC NĂNG BỘ PHẬN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh, marketing hàng năm và dài hạn của Công ty  trên cơ sở tính khoa học và tính hiện thực.

2. Tham mưu các hoạt động kinh doanh, marketing cho Ban Tổng Giám đốc, nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Công ty  .

3. Cung cấp cho Ban Tổng Giám đốc những số liệu cần điều chỉnh, bổ sung đầu tư, thiết kế

 

B- NHIỆM VỤ BỘ PHẬN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành toàn bộ các dự án của Công ty.

2. Phối hợp với các phòng ban đề xuất các vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng các công trình mới, cải tạo các công trình đã xây dựng.

3. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán Công ty lập tiến độ nhu cầu vốn các dự án, đề xuất cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xét duyệt, thanh toán theo tiến độ các dự án.

4. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến các dự án của Công ty.

5. Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc khảo sát, thiết kế, thi công công trình thuộc dự án và thẩm định trước khi trình Ban Tổng Giám đốc Công ty duyệt theo quy định.   

6. Liên hệ các cơ quan chức năng lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư: Thi phương án thiết kế kiến trúc, thoả thuận phương án kiến trúc qui hoạch, thoả thuận PCCC, môi sinh môi trường, trình duyệt thiết kế cơ sở, dự án đầu tư, xin giấy phép xây dựng….

Thông tin liên hệ

 

Công ty TNHH Xây Lắp Khánh Linh

Địa chỉ: Lô 13.2-35, Khu An Phú 3, Phường Tân Bình, Thành Phố Hải Dương

Showroom : Số 96 Nguyễn Văn Linh, Khu 1, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương

Tel: 02203 558 856

Mobile: 0913 156 856 * 0977 371 718  
Mã số thuế: 0800901596

Email: xaylapkhanhlinhhd@gmail.com

Website: www.xaylapkhanhlinh.com.vn

 

 

 

Đối tác

Hỗ trợ

Hỗ trợ mua hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Mr Khánh
0977.371.718 * 0913.156.856